Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
112

I C 664/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2012-12-19

Data publikacji: 2013-09-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 664/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2012 r. Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Marta Kulpa Protokolant: st. sekr. sądowy Maja Bartoń po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2012 r. w Opolu na rozprawie sprawy z powództwa R. D. , E. D. przeciwko J. K. , P. K. , U. K. o stwierdzenie nieważności umowy I powództwo oddala, II zasądza od powodów R. D. , E. D. solidarnie na rzecz pozwanego J. K. kwotę 3.617 złotych tytu
Czytaj więcej»

I C 676/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2013-03-07

Data publikacji: 2013-06-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 676/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2013r. Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Katarzyna Faff Protokolant: st. sekr. sąd. Beata Urbańska po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2013 r. w Opolu sprawy z powództwa T. S. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. (...) w O. o uchylenie uchwały I uchylić uchwałę Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ulicy (...) w O. Nr 1/13/09/2012- O, II zasądza od pozwanego na rzecz powo
Czytaj więcej»

II Ca 934/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2013-01-30

Data publikacji: 2013-03-14

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 stycznia 2013 roku Sąd Okręgowy w Opolu II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Alicja Szwast Sędziowie: SO Barbara Garycka SO Adam Cąkała (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Violetta Szum po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2013 roku w Opolu na rozprawie sprawy z powództwa K. M. przeciwko (...) S.A. w B. o zapłatę na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Brzegu z dnia 23 sierpnia 2012 roku sy
Czytaj więcej»

II Ca 12/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2013-04-22

Data publikacji: 2016-08-02

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 12/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 kwietnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Opolu II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Adam Cąkała Sędziowie: SO Ryszard Kądziela SO Barbara Garycka (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Violetta Szum po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2013 roku w Opolu na rozprawie sprawy z powództwa Ł. S. przeciwko (...) S.A. z siedzibą we W. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego na skutek apelacji powódki
Czytaj więcej»

II Cz 68/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2016-03-08

Data publikacji: 2016-04-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Cz 68/16 POSTANOWIENIE Dnia 8 marca 2016 roku Sąd Okręgowy w Opolu II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Ryszard Kądziela (spr.) Sędziowie: SSO Alicja Szwast SSO Romuald Suhs po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2016 roku w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi dłużnika G. Z. na postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu – A. K. w sprawie sygn. Km 131/15 z wniosku wierzyciela (...) Sp. z o.o
Czytaj więcej»

V U 59/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2017-02-14

Data publikacji: 2018-02-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V U 59/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Opolu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Barbara Karpowicz Protokolant: st. sekr. sądowy Mirosława Komarnicka po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2017 r. w Opolu sprawy (...) Sp. z o.o. w O. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. o podleganie ubezpieczeniu społecznemu przy udziale zainteresowanych Ż. W. , (...) (...) we W. , Syndyka Masy Upadł
Czytaj więcej»

V U 34/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2013-02-12

Data publikacji: 2013-03-29

trafność 100%

Sygn. akt V U 34/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lutego 2013 r. Sąd Okręgowy w Opolu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Daniel Chorązki Protokolant: Marta Szopa po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2013 r. w Opolu sprawy R. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. dot. skargi na milczenie organu rentowego w sprawie o deputat węglowy na skutek odwołania wnioskodawcy od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. z
Czytaj więcej»

V U 122/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2016-07-08

Data publikacji: 2016-08-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V U 122/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lipca 2016 r. Sąd Okręgowy w Opolu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Grzegorz Kowolik Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Gabryk po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2016 r. w Opolu sprawy R. O. i I. P. prowadzącej działalność pod nazwą (...) SERWIS I (...) w (...) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. o podleganie ubezpieczeniu społecznemu przez R. O. na skutek odwołania wnio
Czytaj więcej»

V U 906/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2017-05-23

Data publikacji: 2020-05-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt V U 906/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Opolu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Witold Kozłowski Protokolant: st. sekr. sądowy Ewa Polewka po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2017 r. w Opolu na rozprawie sprawy małoletniej M. S. reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego E. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. o odpowiedzialność spadkobiercy za zobowiązania składkowe spadkoda
Czytaj więcej»

V U 940/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2013-07-01

Data publikacji: 2013-08-28

trafność 100%

Sygn. akt V U 940/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lipca 2013 roku Sąd Okręgowy w Opolu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Witold Kozłowski Protokolant: st. sekr. sądowy Mariola Żołubak po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2013 roku w Opolu sprawy A. W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. o prawo do emerytury w obniżonym wieku na skutek odwołania wnioskodawcy od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. z dnia
Czytaj więcej»