Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
112

V U 760/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2016-08-17

Data publikacji: 2016-08-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V U 760/16 UZASADNIENIE I. K. odwołał się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. z dnia 18 lutego 2016 roku nr (...) w przedmiocie przyznania emerytury i przeliczenia emerytury w zakresie, w jakim decyzje te określają, że wypłata emerytury podlega zawieszeniu. Przedmiotowym decyzjom wnioskodawczyni zarzuciła naruszenie prawa materialnego, to jest art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych poprzez jego błędną wykładnie i w konsekwencji n
Czytaj więcej»

V U 1103/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2013-05-29

Data publikacji: 2013-07-25

trafność 100%

Sygn. akt V U 1103/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2013 r. Sąd Okręgowy w Opolu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Witold Kozłowski Protokolant: st.sekr.sądowy Ewa Polewka po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2013 r. w Opolu sprawy D. Z. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. o wznowienie postępowania zakończonego decyzją z 12 października 2011 roku i wypłatę emerytury za okres od 1 października 2011r. do 21 listopada 20
Czytaj więcej»

V U 1455/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2019-12-13

Data publikacji: 2020-02-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

V U 1455/19 UZASADNIENIE [Sędzia Przewodniczący Papka Jan 00:01:53.000] Sąd Okręgowy w Opolu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie tu obecnym, po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2019 r. w Opolu na rozprawie sprawy z wniosku M. M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. , przy udziale PHU (...) S.C. o ubezpieczenie społeczne, na skutek odwołania wnioskodawcy od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. z dnia 25 kwietnia 2019 r. numer: (...)- (...) w pun
Czytaj więcej»

V U 1694/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2013-10-08

Data publikacji: 2014-01-15

trafność 100%

Sygn. akt V U 1694/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 października 2013 r. Sąd Okręgowy w Opolu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Witold Kozłowski Protokolant: st. sekr. sądowy Ewa Polewka po rozpoznaniu w dniu 26 września 2013 r. w Opolu sprawy C. M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. o prawo do emerytury pomostowej na skutek odwołania wnioskodawcy od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. z dnia 17 kwi
Czytaj więcej»

V U 1789/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2015-12-30

Data publikacji: 2017-08-02

trafność 100%

Istotność:

VU1789/15 UZASADNIENIE poczatektekstu [Przewodniczący 00:01:06.618] ... w tym zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Sąd wygłosi teraz ustne uzasadnienie wyroku. Wnioskodawca G. Z. (1) reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika w odwołaniu od decyzji strony pozwanej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. z 22 czerwca 2015 roku wniósł o zmianę decyzji i przyznanie wnioskodawcy prawa do renty socjalnej na podstawie art. 4 ustawy z 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej oraz obciążenie stro
Czytaj więcej»

V U 2667/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2014-02-27

Data publikacji: 2014-04-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt V U 2667/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy w Opolu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Witold Kozłowski Protokolant: st. sekr. sądowy Ewa Polewka po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2014 r. w Opolu sprawy N. D. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. o podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z tytułu umowy zlecenia zawartej z Spółka z o.o. (...) . (...) . we W. przy udziale zai
Czytaj więcej»

V U 3424/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2016-07-22

Data publikacji: 2016-08-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V U 3424/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lipca 2016 r. Sąd Okręgowy w Opolu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Grzegorz Kowolik Protokolant: st. sekr. sądowy Ewa Długosz po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2016 r. w Opolu sprawy Przedsiębiorstwa (...) SA w O. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. przy udziale S. B. , S. C. , K. P. , D. B. , K. C. o podstawę wymiaru składek na skutek odwołania wnioskodawcy od decy
Czytaj więcej»

VI Ga 217/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2013-02-22

Data publikacji: 2013-04-16

trafność 100%

Sygn. akt VIGa 217/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2013r. Sąd Okręgowy w Opolu VI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący- SSO Anna Korwin-Piotrowska (spr.) Sędziowie : SO Irena Leszczyńska SO Gabriela Bogdanowicz-Rudkowska Protokolant: st.sekr.sądowy Jolanta Zyznowska po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2013r. w Opolu na rozprawie sprawy z powództwa D. S. przeciwko M. P. o zapłatę o zapłatę na skutek apelacji pozwanego M. P. i apelacji powoda D. S. od wyroku Sądu
Czytaj więcej»

VII Ka 6/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2013-03-19

Data publikacji: 2013-04-05

trafność 100%

Sygn. akt VII Ka 6/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 marca 2013 roku Sąd Okręgowy w Opolu w VII Wydziale Karnym-Odwoławczym w składzie: Przewodniczący: Sędzia S.O. Andrzej Polański (spr.) Sędziowie: Sędzia S.O. Jolanta Szajowska-Kulijewicz Sędzia S.O. Waldemar Krawczyk Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Wiśniewska przy udziale J. K. Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Opolu po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2013 roku sprawy R. C. oskarżonego o przestępstwo z art. 178a § 2 k.k. na s
Czytaj więcej»

VII Ka 63/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2013-04-03

Data publikacji: 2013-04-17

trafność 100%

Sygn. akt VII Ka 63/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 kwietnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Opolu w VII Wydziale Karnym-Odwoławczym w składzie: Przewodniczący: Sędzia S.O. Józef Szulc Sędziowie: Sędzia S.O. Waldemar Krawczyk (spr.) Sędzia S.O. Jerzy Wojteczek Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Wiśniewska przy udziale J. K. Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Opolu po rozpoznaniu w dniu 03 kwietnia 2013 roku sprawy M. J. ( J. ) oskarżonego o przestępstwa z art. 222 § 1 k.k. w związku
Czytaj więcej»