Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
100

I C 76/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2012-12-11

Data publikacji: 2013-02-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 76/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2012 r. Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Katarzyna Sieheń Protokolant: Ewelina Południak po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2012 r. w Opolu sprawy z powództwa T. J. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda T. J. kwotę 87.296,96 (osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć 96/100) złotych wraz z ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 219/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2015-06-03

Data publikacji: 2015-12-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ustalając wysokość odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej członków rodziny zmarłego sąd bierze pod uwagę także mniej wymierne elementy takie jak pomoc zmarłego w pracach domowych, ogrodzie, remontach.
Sygn. akt I C 219/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Jabłoński Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Michocka po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2015 r. w Opolu sprawy z powództwa J. D. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z/s w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z/s w W. na rzecz powódki J. D. (1) następujące kwoty: - 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy
Czytaj więcej»

I C 327/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2013-03-27

Data publikacji: 2013-12-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 327/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2013 r. Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Marta Kulpa Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Michocka po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2013 r. w Opolu sprawy z powództwa S. M. przeciwko Skarbowi Państwa - Dyrektorowi Zakładu Karnego w B. oraz Dyrektorowi Aresztu Śledczego w S. o zapłatę I powództwo w stosunku do Skarbu Państwa – Aresztu Śledczego w S. odrzuca; II w pozosta
Czytaj więcej»

VII Ka 352/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2015-06-03

Data publikacji: 2015-06-18

trafność 100%

Sygn. akt VII Ka 352/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 czerwca 2015 roku Sąd Okręgowy w Opolu w VII Wydziale Karnym-Odwoławczym w składzie: Przewodniczący: Sędzia S.O. Zbigniew Kwiatkowski (spr.) Sędziowie: Sędzia S.O. Waldemar Krawczyk Sędzia S.O. Daniel Kliś Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Wiśniewska przy udziale A. K. Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Opolu po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2015 roku sprawy S. P. i E. P. oskarżonych o przestępstwo z art. 212 § 1 k.k. na s
Czytaj więcej»

VII Ka 370/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2015-06-10

Data publikacji: 2015-07-02

trafność 100%

Sygn. akt VII Ka 370/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Opolu w VII Wydziale Karnym-Odwoławczym w składzie: Przewodniczący: S.S.O. Waldemar Krawczyk Sędziowie: S.S.O. Artur Grabowski S.S.O. Zbigniew Kwiatkowski (spr.) Protokolant: st.sekr.sąd. Bernadeta Knosala przy udziale E. M. Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Opolu po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2015 r. sprawy M. M. (1) ( M. ) oskarżonego o przestępstwo z art. 177 § 1 k.k. na skutek apelac
Czytaj więcej»

VII Ka 1025/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2017-04-18

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: art. 6 ustęp 1 ustawy z 19 listopada 2009r. o grach hazardowych stanowi uzupełnienie normy blankietowej art. 107 § 1 k.k.s.
Sygn. akt VII Ka 1025/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Opolu w VII Wydziale Karnym-Odwoławczym w składzie: Przewodniczący: Sędzia S.O. Jolanta Szajowska-Kulijewicz Protokolant: st.sekr.sąd. Bernadeta Knosala przy udziale L. S. Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Opolu po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2017 r. sprawy A. U. ( U. ) oskarżonego o przestępstwo skarbowe z art. 107 § 1 k.k.s. przy zastosowaniu art. 6 § 2 k.k.s. i art. 9 § 3 k.k.s. na s
Czytaj więcej»

VII Kz 25/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2013-02-14

Data publikacji: 2014-01-27

trafność 100%

Sygn. akt VII Kz 25/13 POSTANOWIENIE Dnia 14 lutego 2013 r. Sąd Okręgowy w Opolu w VII Wydziale Karnym-Odwoławczym w składzie: Przewodniczący : Sędzia S.O. Waldemar Krawczyk Sędziowie : Sędzia S.O. Andrzej Polański Sędzia S.O. Zbigniew Kwiatkowski – spr. po rozpoznaniu w sprawie L. J. oskarżonej o czyn z art. 54 § 2 k.k.s. zażalenia wniesionego przez oskarżyciela publicznego - Urząd Kontroli Skarbowej w O. na postanowienie Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2012 r., sygn. a
Czytaj więcej»

I C 197/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2013-07-23

Data publikacji: 2013-10-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 197/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lipca 2013 r. Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Hetmańczyk Protokolant: sekr. sądowy Michał Klosa po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2013 r. w Opolu sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w O. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej w O. przy ul. (...) o uchylenie uchwał I uchyla uchwałę nr 10/2012 z dnia 22 grudnia 2012r.; II uchyla uchwałę nr 13/2012 z dnia 22 grudnia 2012r.; III u
Czytaj więcej»

I C 400/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2013-01-02

Data publikacji: 2013-06-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 400/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 stycznia 2013 r. Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Hetmańczyk Protokolant: sekr. sądowy Michał Klosa po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2012r. w Opolu sprawy z powództwa (...) - Serwis Spółka z o.o. z/s w K. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) położonej w O. przy ul. (...) o uchylenie uchwały I powództwo oddala; II zasądza od strony powodowej (...) - Serwis Spółka z o.
Czytaj więcej»

V U 1172/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2013-06-13

Data publikacji: 2013-08-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt V U 1172/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy w Opolu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Witold Kozłowski Protokolant: st.sekr.sądowy Ewa Polewka po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2013 r. w Opolu sprawy K. S. (1) o wznowienie postępowania zakończonego decyzją z 12 października 2011 roku i wypłatę emerytury za okres od 1 października 2011r. do 21 listopada 2012r. na skutek odwołania wnioskodawczyni od dec
Czytaj więcej»