Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
112

VII Ka 390/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2017-08-25

Data publikacji: 2017-10-02

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sprawca, który prowadzi w ruchu lądowym pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, a nadto czyni to w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, zachowaniem swym nie tylko godzi w bezpieczeństwo w ruchu lądowym, ale także w prawidłowe (...)
Sygn. akt VII Ka 390/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 sierpnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Opolu w VII Wydziale Karnym-Odwoławczym w składzie: Przewodniczący: Sędzia S.O. Daniel Kliś Protokolant: st. sekr. sądowy Kornelia Warzyc przy udziale E. M. - Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Opolu po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2017 roku sprawy Z. B. ( B. ) oskarżonego o przestępstwa z art. 244 k.k. w związku z art. 64 § 1 k.k. na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora od wyro
Czytaj więcej»

VII Ka 1025/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2017-04-18

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: art. 6 ustęp 1 ustawy z 19 listopada 2009r. o grach hazardowych stanowi uzupełnienie normy blankietowej art. 107 § 1 k.k.s.
Sygn. akt VII Ka 1025/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Opolu w VII Wydziale Karnym-Odwoławczym w składzie: Przewodniczący: Sędzia S.O. Jolanta Szajowska-Kulijewicz Protokolant: st.sekr.sąd. Bernadeta Knosala przy udziale L. S. Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Opolu po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2017 r. sprawy A. U. ( U. ) oskarżonego o przestępstwo skarbowe z art. 107 § 1 k.k.s. przy zastosowaniu art. 6 § 2 k.k.s. i art. 9 § 3 k.k.s. na s
Czytaj więcej»

VII Kz 25/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2013-02-14

Data publikacji: 2014-01-27

trafność 100%

Sygn. akt VII Kz 25/13 POSTANOWIENIE Dnia 14 lutego 2013 r. Sąd Okręgowy w Opolu w VII Wydziale Karnym-Odwoławczym w składzie: Przewodniczący : Sędzia S.O. Waldemar Krawczyk Sędziowie : Sędzia S.O. Andrzej Polański Sędzia S.O. Zbigniew Kwiatkowski – spr. po rozpoznaniu w sprawie L. J. oskarżonej o czyn z art. 54 § 2 k.k.s. zażalenia wniesionego przez oskarżyciela publicznego - Urząd Kontroli Skarbowej w O. na postanowienie Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2012 r., sygn. a
Czytaj więcej»

I C 422/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2013-03-12

Data publikacji: 2013-04-09

trafność 100%

Sygn. akt I C 422/12 WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2013 r. Sąd Okręgowy w Opolu – I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Anna Zborzyńska Protokolant: Nina Lis po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2013 r. w Opolu na rozprawie sprawy z powództwa J. G. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w P. o zapłatę i ustalenie I oddala powództwo; II zasądza od powoda J. G. na rzecz pozwanego (...) S.A. z siedzibą w P. kwotę 3.600 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa proces
Czytaj więcej»

I C 445/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2012-12-21

Data publikacji: 2013-04-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 445/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2012 r. Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Katarzyna Sieheń Protokolant: Ewelina Południak po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2012 r. w Opolu sprawy z powództwa Gminy O. przeciwko Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w B. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda Gminy O. na rzecz pozwanego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w B. kwotę 7.200 złot
Czytaj więcej»

I C 491/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2013-02-13

Data publikacji: 2013-03-13

trafność 100%

Sygn. akt I C 491/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lutego 2013 r. Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSA w SO Halina Jagieła Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Michocka po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2013 r. w Opolu na rozprawie sprawy z powództwa M. K. (1) i A. K. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej Plac (...) w O. o uchylenie uchwał I uchyla uchwałę nr 10/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Plac (...) z dnia 10 lipca 2012r., II uchyl
Czytaj więcej»

I C 76/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2012-12-11

Data publikacji: 2013-02-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 76/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2012 r. Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Katarzyna Sieheń Protokolant: Ewelina Południak po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2012 r. w Opolu sprawy z powództwa T. J. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda T. J. kwotę 87.296,96 (osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć 96/100) złotych wraz z ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 219/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2015-06-03

Data publikacji: 2015-12-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ustalając wysokość odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej członków rodziny zmarłego sąd bierze pod uwagę także mniej wymierne elementy takie jak pomoc zmarłego w pracach domowych, ogrodzie, remontach.
Sygn. akt I C 219/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Jabłoński Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Michocka po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2015 r. w Opolu sprawy z powództwa J. D. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z/s w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z/s w W. na rzecz powódki J. D. (1) następujące kwoty: - 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy
Czytaj więcej»

I C 197/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2013-07-23

Data publikacji: 2013-10-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 197/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lipca 2013 r. Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Hetmańczyk Protokolant: sekr. sądowy Michał Klosa po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2013 r. w Opolu sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w O. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej w O. przy ul. (...) o uchylenie uchwał I uchyla uchwałę nr 10/2012 z dnia 22 grudnia 2012r.; II uchyla uchwałę nr 13/2012 z dnia 22 grudnia 2012r.; III u
Czytaj więcej»

I C 112/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2017-11-09

Data publikacji: 2018-05-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: podjęcie uchwały w przedmiocie podziału nieruchomości na podstawie art. 22 ust. 3 pkt. 9 ustawy o własności lokali wymaga zgody wszystkich właścicieli lokali.
Sygn. akt I C 112/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Jabłoński Protokolant: starszy sekretarz sądowych Katarzyna Michocka po rozpoznaniu w dniu 31 października 2017 r. w Opolu sprawy z powództwa M. L. przeciwko W. L. N. O. (...) w O. o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej I uchyla uchwałę nr 9/2016 z dnia 30.06.2016r. pozwanej W. L. N. O. (...) w O. ; II umarza post
Czytaj więcej»