Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
109

I C 327/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2013-03-27

Data publikacji: 2013-12-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 327/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2013 r. Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Marta Kulpa Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Michocka po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2013 r. w Opolu sprawy z powództwa S. M. przeciwko Skarbowi Państwa - Dyrektorowi Zakładu Karnego w B. oraz Dyrektorowi Aresztu Śledczego w S. o zapłatę I powództwo w stosunku do Skarbu Państwa – Aresztu Śledczego w S. odrzuca; II w pozosta
Czytaj więcej»

I C 422/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2013-03-12

Data publikacji: 2013-04-09

trafność 100%

Sygn. akt I C 422/12 WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2013 r. Sąd Okręgowy w Opolu – I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Anna Zborzyńska Protokolant: Nina Lis po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2013 r. w Opolu na rozprawie sprawy z powództwa J. G. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w P. o zapłatę i ustalenie I oddala powództwo; II zasądza od powoda J. G. na rzecz pozwanego (...) S.A. z siedzibą w P. kwotę 3.600 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa proces
Czytaj więcej»

I C 445/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2012-12-21

Data publikacji: 2013-04-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 445/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2012 r. Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Katarzyna Sieheń Protokolant: Ewelina Południak po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2012 r. w Opolu sprawy z powództwa Gminy O. przeciwko Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w B. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda Gminy O. na rzecz pozwanego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w B. kwotę 7.200 złot
Czytaj więcej»

I C 535/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2017-10-11

Data publikacji: 2018-01-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: darowizny przekazane dzieciom na poczet ich usamodzielnienia się, nie mogą zostać uznane za drobne i zwyczajowe i podlegają doliczeniu do spadku
Sygn. akt I C 535/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Jabłoński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Katarzyna Michocka po rozpoznaniu w dniu 11 października 2017 r. w Opolu sprawy z powództwa P. R. przeciwko R. G. (1) o zachowek I zasądza od pozwanego R. G. (1) na rzecz powoda P. R. kwotę 50.368,67 zł ( pięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 67/100
Czytaj więcej»

I C 664/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2012-12-19

Data publikacji: 2013-09-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 664/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2012 r. Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Marta Kulpa Protokolant: st. sekr. sądowy Maja Bartoń po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2012 r. w Opolu na rozprawie sprawy z powództwa R. D. , E. D. przeciwko J. K. , P. K. , U. K. o stwierdzenie nieważności umowy I powództwo oddala, II zasądza od powodów R. D. , E. D. solidarnie na rzecz pozwanego J. K. kwotę 3.617 złotych tytu
Czytaj więcej»

I C 676/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2013-03-07

Data publikacji: 2013-06-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 676/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2013r. Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Katarzyna Faff Protokolant: st. sekr. sąd. Beata Urbańska po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2013 r. w Opolu sprawy z powództwa T. S. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. (...) w O. o uchylenie uchwały I uchylić uchwałę Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ulicy (...) w O. Nr 1/13/09/2012- O, II zasądza od pozwanego na rzecz powo
Czytaj więcej»

II Ca 373/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2015-05-14

Data publikacji: 2016-04-11

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 373/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 maja 2015 roku Sąd Okręgowy w Opolu II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Barbara Garycka po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2015 roku w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Z. A. przeciwko (...) Sp. z o.o. w K. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 25 lutego 2015 roku sygn. akt I C 1669/14 1 zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że : a zas
Czytaj więcej»

II Ca 12/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2013-04-22

Data publikacji: 2016-08-02

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 12/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 kwietnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Opolu II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Adam Cąkała Sędziowie: SO Ryszard Kądziela SO Barbara Garycka (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Violetta Szum po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2013 roku w Opolu na rozprawie sprawy z powództwa Ł. S. przeciwko (...) S.A. z siedzibą we W. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego na skutek apelacji powódki
Czytaj więcej»

II Ca 934/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2013-01-30

Data publikacji: 2013-03-14

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 stycznia 2013 roku Sąd Okręgowy w Opolu II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Alicja Szwast Sędziowie: SO Barbara Garycka SO Adam Cąkała (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Violetta Szum po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2013 roku w Opolu na rozprawie sprawy z powództwa K. M. przeciwko (...) S.A. w B. o zapłatę na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Brzegu z dnia 23 sierpnia 2012 roku sy
Czytaj więcej»

II Cz 68/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2016-03-08

Data publikacji: 2016-04-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Cz 68/16 POSTANOWIENIE Dnia 8 marca 2016 roku Sąd Okręgowy w Opolu II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Ryszard Kądziela (spr.) Sędziowie: SSO Alicja Szwast SSO Romuald Suhs po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2016 roku w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi dłużnika G. Z. na postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu – A. K. w sprawie sygn. Km 131/15 z wniosku wierzyciela (...) Sp. z o.o
Czytaj więcej»