Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
106

I C 219/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2015-06-03

Data publikacji: 2015-12-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ustalając wysokość odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej członków rodziny zmarłego sąd bierze pod uwagę także mniej wymierne elementy takie jak pomoc zmarłego w pracach domowych, ogrodzie, remontach.
Sygn. akt I C 219/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Jabłoński Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Michocka po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2015 r. w Opolu sprawy z powództwa J. D. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z/s w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z/s w W. na rzecz powódki J. D. (1) następujące kwoty: - 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy
Czytaj więcej»

I C 327/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2013-03-27

Data publikacji: 2013-12-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 327/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2013 r. Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Marta Kulpa Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Michocka po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2013 r. w Opolu sprawy z powództwa S. M. przeciwko Skarbowi Państwa - Dyrektorowi Zakładu Karnego w B. oraz Dyrektorowi Aresztu Śledczego w S. o zapłatę I powództwo w stosunku do Skarbu Państwa – Aresztu Śledczego w S. odrzuca; II w pozosta
Czytaj więcej»

I C 400/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2013-01-02

Data publikacji: 2013-06-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 400/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 stycznia 2013 r. Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Hetmańczyk Protokolant: sekr. sądowy Michał Klosa po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2012r. w Opolu sprawy z powództwa (...) - Serwis Spółka z o.o. z/s w K. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) położonej w O. przy ul. (...) o uchylenie uchwały I powództwo oddala; II zasądza od strony powodowej (...) - Serwis Spółka z o.
Czytaj więcej»

I C 422/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2013-03-12

Data publikacji: 2013-04-09

trafność 100%

Sygn. akt I C 422/12 WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2013 r. Sąd Okręgowy w Opolu – I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Anna Zborzyńska Protokolant: Nina Lis po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2013 r. w Opolu na rozprawie sprawy z powództwa J. G. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w P. o zapłatę i ustalenie I oddala powództwo; II zasądza od powoda J. G. na rzecz pozwanego (...) S.A. z siedzibą w P. kwotę 3.600 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa proces
Czytaj więcej»

I C 445/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2012-12-21

Data publikacji: 2013-04-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 445/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2012 r. Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Katarzyna Sieheń Protokolant: Ewelina Południak po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2012 r. w Opolu sprawy z powództwa Gminy O. przeciwko Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w B. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda Gminy O. na rzecz pozwanego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w B. kwotę 7.200 złot
Czytaj więcej»

I C 491/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2013-02-13

Data publikacji: 2013-03-13

trafność 100%

Sygn. akt I C 491/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lutego 2013 r. Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSA w SO Halina Jagieła Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Michocka po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2013 r. w Opolu na rozprawie sprawy z powództwa M. K. (1) i A. K. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej Plac (...) w O. o uchylenie uchwał I uchyla uchwałę nr 10/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Plac (...) z dnia 10 lipca 2012r., II uchyl
Czytaj więcej»

I C 535/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2017-10-11

Data publikacji: 2018-01-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: darowizny przekazane dzieciom na poczet ich usamodzielnienia się, nie mogą zostać uznane za drobne i zwyczajowe i podlegają doliczeniu do spadku
Sygn. akt I C 535/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Jabłoński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Katarzyna Michocka po rozpoznaniu w dniu 11 października 2017 r. w Opolu sprawy z powództwa P. R. przeciwko R. G. (1) o zachowek I zasądza od pozwanego R. G. (1) na rzecz powoda P. R. kwotę 50.368,67 zł ( pięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 67/100
Czytaj więcej»

I C 577/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2013-03-11

Data publikacji: 2013-04-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 577/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 marca 2013 r. Sąd Okręgowy w Opolu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Anna Zborzyńska Protokolant : Nina Lis po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2013 r. w Opolu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Budownictwo Spółki z o.o. w W. przeciwko: Miastu O. o ustalenie I ustala nieistnienie prawa pozwanego Miasta O. do zatrzymania wadium złożonego przez powoda (...) Budownictwo Spółkę z o.o. w W. w formie gwar
Czytaj więcej»

I C 626/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2013-02-26

Data publikacji: 2013-04-26

trafność 100%

Sygn. akt I C 626/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2013 r. Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Katarzyna Sieheń Protokolant: st. sekr. sądowy Marzena Kulpa po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2013 r. w Opolu sprawy z powództwa K. M. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki K. M. kwotę 195.000 (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od 10 stycznia
Czytaj więcej»

I C 664/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2012-12-19

Data publikacji: 2013-09-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 664/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2012 r. Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Marta Kulpa Protokolant: st. sekr. sądowy Maja Bartoń po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2012 r. w Opolu na rozprawie sprawy z powództwa R. D. , E. D. przeciwko J. K. , P. K. , U. K. o stwierdzenie nieważności umowy I powództwo oddala, II zasądza od powodów R. D. , E. D. solidarnie na rzecz pozwanego J. K. kwotę 3.617 złotych tytu
Czytaj więcej»