Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
100

V U 599/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2016-09-23

Data publikacji: 2017-10-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V U 599/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2016 r. Sąd Okręgowy w Opolu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Daniel Chorązki Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Hadasz-Wilkoszewska po rozpoznaniu w dniu 20 września 2016 r. w Opolu sprawy (...) Sp. z o.o. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. przy udziale M. Ł. (1) , Syndyka Masy Upadłości (...) (...) + H. + B. + (...) Sp. z o.o. w O. w upadłości likw
Czytaj więcej»

VII Ka 390/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2017-08-25

Data publikacji: 2017-10-02

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sprawca, który prowadzi w ruchu lądowym pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, a nadto czyni to w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, zachowaniem swym nie tylko godzi w bezpieczeństwo w ruchu lądowym, ale także w prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. W takiej sytuacji czyn ten, kwalifikowany wyłącznie jako występek z art. 178a § 4 k.k. in fine, w ocenie Sądu odwoławczego, jest przestępstwem podobnym w rozumieniu art. 115 § 3 k.k. do występku z art. 244 k.k., gdyż występki te są skierowane przeciwko temu samemu szczególnemu dobru prawnemu będącemu przedmiotem ochrony, a mianowicie godzą one w prawidłowe funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
Sygn. akt VII Ka 390/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 sierpnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Opolu w VII Wydziale Karnym-Odwoławczym w składzie: Przewodniczący: Sędzia S.O. Daniel Kliś Protokolant: st. sekr. sądowy Kornelia Warzyc przy udziale E. M. - Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Opolu po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2017 roku sprawy Z. B. ( B. ) oskarżonego o przestępstwa z art. 244 k.k. w związku z art. 64 § 1 k.k. na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora od wyro
Czytaj więcej»

V U 1158/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2017-09-19

Data publikacji: 2017-10-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V U 1158/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Opolu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Daniel Chorązki Protokolant: st. sekr. sądowy Ewa Polewka po rozpoznaniu w dniu 19 września 2017 r. w Opolu na rozprawie sprawy Z. W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w O. o prawo do emerytury pomostowej na skutek odwołania wnioskodawcy od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w O.
Czytaj więcej»

V U 2768/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2013-01-17

Data publikacji: 2017-08-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt V U 2768/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 stycznia 2013 r. Sąd Okręgowy w Opolu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Witold Kozłowski Protokolant: st.sekr.sądowy Ewa Polewka po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2013 r. w Opolu sprawy Z. M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. na skutek skargi o wznowienie postępowania w sprawie o podjęcie wypłaty emerytury zakończonej prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Opolu
Czytaj więcej»

V U 2565/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2012-12-27

Data publikacji: 2017-08-02

trafność 100%

Sygn. akt V U 2565/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 grudnia 2012 r. Sąd Okręgowy w Opolu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Witold Kozłowski Protokolant: st.sekr.sądowy Ewa Polewka po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2012 r. w Opolu sprawy L. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. o prawo do emerytury w obniżonym wieku na skutek odwołania wnioskodawcy od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. z dnia 21 wrz
Czytaj więcej»

V U 1789/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2015-12-30

Data publikacji: 2017-08-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

VU1789/15 UZASADNIENIE poczatektekstu [Przewodniczący 00:01:06.618] ... w tym zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Sąd wygłosi teraz ustne uzasadnienie wyroku. Wnioskodawca G. Z. (1) reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika w odwołaniu od decyzji strony pozwanej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. z 22 czerwca 2015 roku wniósł o zmianę decyzji i przyznanie wnioskodawcy prawa do renty socjalnej na podstawie art. 4 ustawy z 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej oraz obciążenie stro
Czytaj więcej»

V U 1671/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2015-08-07

Data publikacji: 2017-08-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V U 1671/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 sierpnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Opolu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Daniel Chorązki Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Hadasz-Wilkoszewska po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2015 r. w Opolu sprawy J. O. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. o wysokość emerytury na skutek odwołania wnioskodawcy od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. z dnia 30 ma
Czytaj więcej»

V U 1809/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2015-12-07

Data publikacji: 2017-08-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

VU 1809/15 poczatektekstu [Przewodniczący 00:01:00.000] ...siąść. Sąd poda ustne uzasadnienie wyroku, które zostanie nagrane, bo rozprawa jest nagrywana. Pan wnioskodawca, czyli pan M. D. , w odwołaniu od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. z 28 maja 2015 roku wniósł o zmianę całości decyzji i uwzględnienie wniosku o uchylenie decyzji z 14 lutego 2013 roku przyznającej prawo do emerytury. W odwołaniu obszernym wnioskodawca wskazał, iż otrzymał na swój wniosek prawo do emerytury
Czytaj więcej»

V U 1924/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2017-05-23

Data publikacji: 2017-08-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V U 1924/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Opolu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Daniel Chorązki Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Hadasz-Wilkoszewska po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2017 r. w Opolu na rozprawie sprawy M. G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. o wysokość zadłużenia z tytułu nieopłaconych składek na skutek odwołania wnioskodawcy od decyzji Zakładu Ubezpiecze
Czytaj więcej»

I C 662/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2017-02-07

Data publikacji: 2017-08-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: uznanie czynności prawnej za bezskuteczną i zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli
Sygn. akt I C 662/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Katarzyna Sieheń Protokolant: sekr. sądowy Natalia Machnik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lutego 2017 r. w O. sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego (...) Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we W. przeciwko R. K. , (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. o uznanie czynnośc
Czytaj więcej»