Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
115

I C 491/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2013-02-13

Data publikacji: 2013-03-13

trafność 100%

Sygn. akt I C 491/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lutego 2013 r. Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSA w SO Halina Jagieła Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Michocka po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2013 r. w Opolu na rozprawie sprawy z powództwa M. K. (1) i A. K. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej Plac (...) w O. o uchylenie uchwał I uchyla uchwałę nr 10/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Plac (...) z dnia 10 lipca 2012r., II uchyl
Czytaj więcej»

I C 422/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2013-03-12

Data publikacji: 2013-04-09

trafność 100%

Sygn. akt I C 422/12 WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2013 r. Sąd Okręgowy w Opolu – I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Anna Zborzyńska Protokolant: Nina Lis po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2013 r. w Opolu na rozprawie sprawy z powództwa J. G. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w P. o zapłatę i ustalenie I oddala powództwo; II zasądza od powoda J. G. na rzecz pozwanego (...) S.A. z siedzibą w P. kwotę 3.600 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa proces
Czytaj więcej»

I C 445/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2012-12-21

Data publikacji: 2013-04-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 445/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2012 r. Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Katarzyna Sieheń Protokolant: Ewelina Południak po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2012 r. w Opolu sprawy z powództwa Gminy O. przeciwko Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w B. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda Gminy O. na rzecz pozwanego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w B. kwotę 7.200 złot
Czytaj więcej»

I C 535/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2017-10-11

Data publikacji: 2018-01-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: darowizny przekazane dzieciom na poczet ich usamodzielnienia się, nie mogą zostać uznane za drobne i zwyczajowe i podlegają doliczeniu do spadku
Sygn. akt I C 535/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Jabłoński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Katarzyna Michocka po rozpoznaniu w dniu 11 października 2017 r. w Opolu sprawy z powództwa P. R. przeciwko R. G. (1) o zachowek I zasądza od pozwanego R. G. (1) na rzecz powoda P. R. kwotę 50.368,67 zł ( pięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 67/100
Czytaj więcej»

I C 626/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2013-02-26

Data publikacji: 2013-04-26

trafność 100%

Sygn. akt I C 626/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2013 r. Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Katarzyna Sieheń Protokolant: st. sekr. sądowy Marzena Kulpa po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2013 r. w Opolu sprawy z powództwa K. M. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki K. M. kwotę 195.000 (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od 10 stycznia
Czytaj więcej»

I C 577/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2013-03-11

Data publikacji: 2013-04-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 577/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 marca 2013 r. Sąd Okręgowy w Opolu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Anna Zborzyńska Protokolant : Nina Lis po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2013 r. w Opolu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Budownictwo Spółki z o.o. w W. przeciwko: Miastu O. o ustalenie I ustala nieistnienie prawa pozwanego Miasta O. do zatrzymania wadium złożonego przez powoda (...) Budownictwo Spółkę z o.o. w W. w formie gwar
Czytaj więcej»

I C 76/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2012-12-11

Data publikacji: 2013-02-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 76/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2012 r. Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Katarzyna Sieheń Protokolant: Ewelina Południak po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2012 r. w Opolu sprawy z powództwa T. J. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda T. J. kwotę 87.296,96 (osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć 96/100) złotych wraz z ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 112/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2017-11-09

Data publikacji: 2018-05-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: podjęcie uchwały w przedmiocie podziału nieruchomości na podstawie art. 22 ust. 3 pkt. 9 ustawy o własności lokali wymaga zgody wszystkich właścicieli lokali.
Sygn. akt I C 112/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Jabłoński Protokolant: starszy sekretarz sądowych Katarzyna Michocka po rozpoznaniu w dniu 31 października 2017 r. w Opolu sprawy z powództwa M. L. przeciwko W. L. N. O. (...) w O. o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej I uchyla uchwałę nr 9/2016 z dnia 30.06.2016r. pozwanej W. L. N. O. (...) w O. ; II umarza post
Czytaj więcej»

I C 197/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2013-07-23

Data publikacji: 2013-10-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 197/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lipca 2013 r. Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Hetmańczyk Protokolant: sekr. sądowy Michał Klosa po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2013 r. w Opolu sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w O. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej w O. przy ul. (...) o uchylenie uchwał I uchyla uchwałę nr 10/2012 z dnia 22 grudnia 2012r.; II uchyla uchwałę nr 13/2012 z dnia 22 grudnia 2012r.; III u
Czytaj więcej»

I C 327/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2013-03-27

Data publikacji: 2013-12-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 327/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2013 r. Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Marta Kulpa Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Michocka po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2013 r. w Opolu sprawy z powództwa S. M. przeciwko Skarbowi Państwa - Dyrektorowi Zakładu Karnego w B. oraz Dyrektorowi Aresztu Śledczego w S. o zapłatę I powództwo w stosunku do Skarbu Państwa – Aresztu Śledczego w S. odrzuca; II w pozosta
Czytaj więcej»