Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
115

I C 76/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2012-12-11

Data publikacji: 2013-02-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 76/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2012 r. Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Katarzyna Sieheń Protokolant: Ewelina Południak po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2012 r. w Opolu sprawy z powództwa T. J. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda T. J. kwotę 87.296,96 (osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć 96/100) złotych wraz z ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 112/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2017-11-09

Data publikacji: 2018-05-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: podjęcie uchwały w przedmiocie podziału nieruchomości na podstawie art. 22 ust. 3 pkt. 9 ustawy o własności lokali wymaga zgody wszystkich właścicieli lokali.
Sygn. akt I C 112/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Jabłoński Protokolant: starszy sekretarz sądowych Katarzyna Michocka po rozpoznaniu w dniu 31 października 2017 r. w Opolu sprawy z powództwa M. L. przeciwko W. L. N. O. (...) w O. o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej I uchyla uchwałę nr 9/2016 z dnia 30.06.2016r. pozwanej W. L. N. O. (...) w O. ; II umarza post
Czytaj więcej»

I C 577/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2013-03-11

Data publikacji: 2013-04-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 577/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 marca 2013 r. Sąd Okręgowy w Opolu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Anna Zborzyńska Protokolant : Nina Lis po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2013 r. w Opolu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Budownictwo Spółki z o.o. w W. przeciwko: Miastu O. o ustalenie I ustala nieistnienie prawa pozwanego Miasta O. do zatrzymania wadium złożonego przez powoda (...) Budownictwo Spółkę z o.o. w W. w formie gwar
Czytaj więcej»

I C 626/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2013-02-26

Data publikacji: 2013-04-26

trafność 100%

Sygn. akt I C 626/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2013 r. Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Katarzyna Sieheń Protokolant: st. sekr. sądowy Marzena Kulpa po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2013 r. w Opolu sprawy z powództwa K. M. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki K. M. kwotę 195.000 (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od 10 stycznia
Czytaj więcej»

V U 1671/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2015-08-07

Data publikacji: 2017-08-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V U 1671/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 sierpnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Opolu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Daniel Chorązki Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Hadasz-Wilkoszewska po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2015 r. w Opolu sprawy J. O. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. o wysokość emerytury na skutek odwołania wnioskodawcy od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. z dnia 30 ma
Czytaj więcej»

V U 1759/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2015-12-21

Data publikacji: 2016-01-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V U 1759/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Opolu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Witold Kozłowski Protokolant: st. sekr. sądowy Ewa Polewka po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2015 r. w Opolu sprawy J. J. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową na skutek odwołania wnioskodawcy od decyzji Zakładu Ubezpiecze
Czytaj więcej»

I C 197/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2013-07-23

Data publikacji: 2013-10-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 197/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lipca 2013 r. Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Hetmańczyk Protokolant: sekr. sądowy Michał Klosa po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2013 r. w Opolu sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w O. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej w O. przy ul. (...) o uchylenie uchwał I uchyla uchwałę nr 10/2012 z dnia 22 grudnia 2012r.; II uchyla uchwałę nr 13/2012 z dnia 22 grudnia 2012r.; III u
Czytaj więcej»

V U 1809/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2015-12-07

Data publikacji: 2017-08-02

trafność 100%

Istotność:

VU 1809/15 poczatektekstu [Przewodniczący 00:01:00.000] ...siąść. Sąd poda ustne uzasadnienie wyroku, które zostanie nagrane, bo rozprawa jest nagrywana. Pan wnioskodawca, czyli pan M. D. , w odwołaniu od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. z 28 maja 2015 roku wniósł o zmianę całości decyzji i uwzględnienie wniosku o uchylenie decyzji z 14 lutego 2013 roku przyznającej prawo do emerytury. W odwołaniu obszernym wnioskodawca wskazał, iż otrzymał na swój wniosek prawo do emerytury
Czytaj więcej»

V U 1827/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2012-10-19

Data publikacji: 2013-02-06

trafność 100%

Sygn. akt V U 1827/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2012 r. Sąd Okręgowy w Opolu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Elżbieta Gużkowska-Łaczyn Protokolant: st.sekr.sądowy Ewa Długosz po rozpoznaniu w dniu 19 października 2012 r. w Opolu sprawy J. R. (1) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. o wypłatę emerytury w zbiegu z wojskowa rentą inwalidzką na skutek odwołania wnioskodawcy od decyzji Zakładu Ubezpiecz
Czytaj więcej»

V U 1924/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 2017-05-23

Data publikacji: 2017-08-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V U 1924/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Opolu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Daniel Chorązki Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Hadasz-Wilkoszewska po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2017 r. w Opolu na rozprawie sprawy M. G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. o wysokość zadłużenia z tytułu nieopłaconych składek na skutek odwołania wnioskodawcy od decyzji Zakładu Ubezpiecze
Czytaj więcej»